Skip to content

Et bo- og erhvervsrettet tilbud til unge med særlige behov

– Opstart 1. august 2024 –

Mød to af de kommende praktikværter i videoerne her

En helhedsorienteret indsats

Vi arbejder med de unge og deres hele liv. Det gør vi, fordi tilværelsens forskellige domæner er indbyrdes afhængige, hvorfor man ikke kan adskille arbejdslivet fra hverdagslivet eller fritidslivet. 

Hvis man mistrives i sin bolig eller i sin fritid, kan det have betydning for, hvordan man har det i sit arbejdsliv, eller om man overhovedet kan finde ud af at passe sit arbejde – og på samme måde kan et ikke-fungerende arbejdsliv have spillover-effekt på hverdags- og fritidslivet. Omvendt kan trivsel i et domæne understøtte udvikling af trivsel i et andet domæne.

Det gælder for alle mennesker, at trivsel i tilværelsens forskellige domæner har indflydelse på hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med at styrke hele den unges liv og udvikle kompetencer og trivsel på tværs af livsdomænerne.

Vi vil skabe samfundsmæssigt udsyn hos de unge, så de lærer at begå sig i samfundet med udgangspunkt i hverdagslivet, fritidslivet og arbejdslivet. Dette vil vi gøre med det åbne levemiljø som fundament.

Det åbne levemiljø

I det åbne levemiljø indbyder man alle interessenter til samarbejde, og man arbejder aktivt på at skabe inklusion mellem tilbuddet og dets omgivende samfundsmiljø. Man inddrager således forskellige samarbejdspartnere fra civilsamfundet og foreningslivet, fra erhvervslivet og fra de offentlige institutioner og myndigheder. Disse inviteres indenfor til aktiv deltagelse i og samskabelse af institutionernes fællesskaber og aktiviteter.

Der hvor det åbne levemiljø lever på forskellig vis, oplever Jysk Børneforsorg/Fredehjem, at de sårbare grupper i højere grad end før føler sig set og anerkendt – og flere finder nærvær, tryghed og meningsfulde relationer – fx når nogle andre vælger at bruge noget af deres fritid på at være frivillig på tilbuddene.

Med et åbent levemiljø kan man udvikle bæredygtige fællesskaber med nære og trygge relationer, der kan understøtte det pædagogiske arbejde, der foregår på tilbuddene. Det giver deltagelsesmuligheder for de unge, der bor på tilbuddet, og det understøtter deres sociale udvikling og mindsker risikoen for fremtidig ensomhed.

 Lokale løsninger åbner for lokale muligheder

Hvordan det åbne institutionsmiljø ser ud, kan være forskelligt fra sted til sted, dels fordi man skal finde den model, der passer netop til de mennesker, der modtager hjælp og støtte fra det enkelte tilbud – og dels fordi man samtidig må se på, hvilke særlige muligheder, der er i netop dét lokalmiljø, man som tilbud er en del af.

Forskellige lokalmiljøer giver forskellige muligheder, og dermed er der ikke ét tilbud, der arbejder med det åbne levemiljø på helt den samme måde. Man må skabe lokal forankring ud fra de lokale muligheder der er og som opstår henad vejen.

Vi tænker lokal forankring og netværk ind i det, som vi laver sammen med de unge, både ift. deres bodel, deres uddannelse og beskæftigelse og deres fritidsliv. Vi tænker også i frivillighed og brug af støttebeboere, som vi har erfaring med kan noget helt særligt ift. at skabe bæredygtige, sociale fællesskaber.