Skip to content

Uddannelse & Beskæftigelse

Vores tilbud er tiltænkt unge, som har forudsætninger for at deltage i et erhvervsrettet forløb. Der er flere muligheder for, hvad der kan tilbydes, og derved kan der etableres en fleksibilitet ift. de forskellige behov, som de unge og kommunerne måtte have:

• 3-årig STU
• Forløb efter LAB, primært i virksomheder
• Ressourceforløb, primært i virksomheder

Når de unge på STU’en skal undervises, bliver det ude i rigtige virksomheder i lokalmiljøet. Det er helt centralt, at undervisningen foregår i autentiske læringsmiljøer, hvor der ligger en tydelighed i rummet, som understøtter målgruppen af elever, der ofte er konkret tænkende og har brug for at kunne visualisere, hvad de skal.
Det ved vi også fra Thomas Szulevizcs forskning på området. Thomas er lektor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, og så er han med i bestyrelsen for Vendsyssel Bo & STU.

I rigtige virksomheder vil eleverne desuden opleve, at der reelt er brug for dem og deres indsats. 

Som noget helt unikt vil Vendsyssel Bo & STUs personale vil tage med eleverne ud i virksomhederne. Vi ved, at det højner chancerne for et succesfuldt undervisningsforløb, hvis eleverne har en tryg voksen til eksempelvis at hjælpe dem op om morgenen, følges med dem til undervisningen, være understøttende under undervisningen og være til rådighed for en snak bagefter om, hvordan dagen er gået – og hvad der i al almindelighed fylder i den unges liv.

Vi er optaget af at skabe et helhedsorienteret tilbud for de unge, hvor undervisning og bodel overlapper hinanden.

Erhvervsrettet STU

STU’en rummer undervisning, der foregår i håndplukkede samarbejdsvirksomheder med personale fra Vendsyssel Bo & STU.
STU’en indeholder praktiske og almene fag(se eksempel på ugeskema herunder).
Den sidste del af STU’en er rettet mod at blive klar til uddannelse og/eller beskæftigelse.

LAB-lovs-forløb og Ressourceforløb

Der vil blive lavet individuelle forløb, der er rettet mod job eller uddannelse efter indsatser i LAB – herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker og ressourceforløb. Dette kan ved behov etableres med udgangspunkt i praktikker ledsaget af personale fra Vendsyssel Bo & STU.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

I det omfang, det er relevant for den enkelte, samarbejdes der desuden med områdets uddannelsesinstitutioner. Det kan for eksempel være, hvis en elev skal have ordblindeundervisning, støtte til at klare en FVU, FGU, VUC, Teknisk skole (EUC, Techcollege, College360) eller lignende.

Samarbejde med
Sindal Udviklingscenter

Vi har kontakt til Sindal Udviklingscenter, der er en sammenlægning af Sindal Erhvervsråd, Sindal Handelsstandsforening og Sindal Turistforening, og hvis formål er at udvikle erhverv, handel og turisme i Sindal-området.

Øveværksted – Bistro SunshineFood

I forbindelse med vores egen bistro SunshineFood, et eksisterende cafemiljø, vil der blive etableret et ’øveværksted’, hvor der undervises både praktisk og fagligt, trænes ADL og tilbydes sociale, fysiske og kreative aktiviteter.
Her vil vi tilbyde frokostbistro med salg og takaway af sunde, bæredygtige gryderetter, som de unge producerer.
Det er også her, vi skaber lokale fællesskaber med samarbejder inden for fritid og bodel.

Task Force 
– netværk til rekruttering og vidensdeling

Task Forcen består af virksomheder og sagsbehandlere.
Vi mødes med faste intervaller til morgenkaffe på Bistro SunshineFood, med fagligt oplæg og mulighed for udveksling.
Task Forcen er et unikt og vigtigt element i opgavevaretagelsen og skaber desuden et trygt og inddragende fællesskab med de unge.