Skip to content

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

Vensyssel Bo & STU er et selvejende tilbud tilknyttet foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem (JBF).

Hvad er JBF?

JBF er en non-profit-organisation, som arbejder for at sikre gode levevilkår for børn, unge, voksne og familier, der befinder sig i en udsat position.

JBF’s arbejde tager afsæt i folkekirkens diakoni og går tilbage til år 1906, hvor præstefrue Ellen Schepelern startede Kvindehjælpen i Aarhus. Samtidig startede pastor Jørgen Christian Berthelsen fra Harboøre en landsdækkende bevægelse for at skabe bedre forhold og fredehjem for mennesker med udviklingshæmning. I 1984 sammensluttedes de to foreninger under det, der i dag hedder Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

De selvejende tilbud

JBF har tilknyttet en række selvejende institutioner på socialområdet, der hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for mennesker i Danmark, som er i en udsat position.

At tilbuddene er selvejende, har den betydning, at der er klare og gennemsigtige retningslinjer for økonomi og beslutningsret, og at det giver gode muligheder for lokal forankring og samarbejde på tværs.

Nogle af tilbuddene arbejder med unge og voksne med særlige behov, nogle med anbragte børn; andre med sårbare unge, der har brug for et anderledes uddannelses- eller beskæftigelsestilbud (fx STU); og nogle arbejder med familier, der har brug for socialpædagogisk støtte, vejledning og omsorg.

Jysk Børneforsorg/Fredehjems rolle

JBF leverer back-office til institutionerne i form af fx lønudbetalinger, budgettering, regnskab og bestyrelsesbetjening samt sparring vedr. fx personalejura, ledelse og samarbejde med Socialtilsynet og andre relevante myndigheder.

JBF er derfor både en interesseorganisation og et serviceorgan for de enkelte tilbud, og foreningen har en vigtig opgave med at understøtte udviklingen på hver enkelt institution.