Skip to content

Historien bag tilbuddet

I over 20 år har institutionen PMU Sindal haft til huse i Sindal. Med lukningen af institutionen i januar 2023 kom der til at mangle et lignende tilbud til målgruppen i området.

Også i lokalområdet savnede man det ’liv i byen’, som institutionens unge gav, og der blev set et grundlag for at genstarte et samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet i området.

I marts 2023 tog en gruppe lokale derfor initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe. Gruppen bestod af lokalt forankrede kræfter med repræsentation fra erhvervslivet, det specialpædagogiske og det kommunale/politiske område.

Gruppens mål var at udvikle et nyt tilbud til målgruppen i en mere tidssvarende udgave, der matcher både målgruppens og kommunernes behov.

Arbejdsgruppen henvendte sig til foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, idet de så en fordel i at have en erfaren forening med i udviklingsarbejdet, og fordi de havde et ønske om at blive en del af foreningens fællesskab.

I december 2023 blev den selvejende institution Vendsyssel Bo & STU oprettet som tilknyttet foreningen JBF.