Skip to content

Støttebeboere

Støttebeboere giver en særlig dynamik

Erfaringerne viser, at støttebeboere giver en særlig dynamik ind i tilbuddet, og at de er med til at skabe aktivitet, hygge og tryghed.

Støttebeboere er typisk unge voksne, som er i gang med at studere eller som passer et arbejde, mens de bor i botilbuddet sammen med de øvrige beboere. De er ikke pædagoger, men lever et almindeligt liv. De tilbyder deres tilstedeværelse og fungerer samtidig som en slags rollemodeller for de andre beboere.

En støttebeboers ophold er tidsbegrænset – som regel af et års varighed – og kan sammenlignes med fx et højskoleophold. Det er et aktivt valg, som støttebeboeren har taget om at tage på en ’dannelsesrejse’ og få gode oplevelser, erfaringer og nye perspektiver på livet, samtidig med at de giver noget af sig selv til andre.

Støttebeboere er en aktiv del af hverdagen

Opholdet kan rammesættes på mange måder, men det er vigtigt, at støttebeboeren er en aktiv del af hverdagen, og det er almindeligt, at støttebeboere som udgangspunkt sover i tilbuddet om natten. En støttebeboer kan også være én, der hjælper lidt omkring aftensmaden og hygger med beboerne. Dette kan både være på hverdage og i weekender. Herudover er det forventeligt, at støttebeboerne deltager ved særlige lejligheder.

Pædagogstuderende i praktik

En anden udgave af støttebeboer-konceptet er at praktikker for pædagogstuderende, hvor den studerende bor sammen med de unge i sin halvårlige praktikperiode.

Hør Andreas fortælle om at være støttebeboer på Jobkollegiet, som også er et selvejende tilbud tilknyttet Jysk Børneforsorg/Fredehjem.