Skip to content

Målgruppe

Målgruppen er unge med særlige behov fra 16 til 30 år, der har brug for en helhedsorienteret indsats med et trygt og udviklende botilbud samt et særligt tilrettelagt uddannelses- eller beskæftigelsestilbud.

Der vil typisk være tale om unge, der pga. indlæringsvanskeligheder og/eller diagnoser så som ADHD, autismespektrumforstyrrelse samt andre sociokognitive funktionsnedsættelser er udsatte og i risiko for at blive marginaliserede.

De unge i Vendsyssel Bo & STU har behov for at udvikle færdigheder, som ruster dem til at klare hverdagslivet og til at indgå i sociale sammenhænge og i samfundslivet – samt til at mestre livet bredt set.

Målet er, at der for den enkelte skabes en personlig, faglig og social udvikling, der giver mulighed for at klare en tilværelse i egen bolig med ingen eller så lidt støtte som muligt samt at komme videre i en uddannelse og/eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet i det omfang, som den enkeltes potentiale rækker til.

Målgruppen omfatter ikke unge, der har brug for, at der er personale til stede om natten.