Skip to content

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Kjær (formand)
(Tidligere forstander Tolne Efterskole)
– Udpeget af Ligeværd –

Rasmus Voss (næstformand)
(Arbejdsgiver, købmand Rema 1000)
– Udpeget af bestyrelsen –

Mette Lindhardt
(Advokat, sidder i Jysk Børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse samt ElevKollegiets bestyrelse)
– Udpeget af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem – 

Thomas Szulevicz
(Lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, sidder i Havredal Praktiske Uddannelsers bestyrelse)
– Udpeget af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem –

Annette Jensen
(Formand for Sindal Udviklingscenter, medarbejder som bogholder i botilbud samt i Hjørring Kommune, sidder i Hjørring Byråd)
– Udpeget af det lokale forenings- og erhvervsliv –

Ledig plads
(Medarbejder fra Vendsyssel Bo & STU)
– Udpeges af og blandt de kommende medarbejdere –