Skip to content

Frivillighed

Frivillig – hvem og hvad?

Frivillighed kan se ud på mange måder og kan komme fra mange steder. Nogle gange er det fx en aktiv nabo, der lægger noget af sin fritid, andre gange er det en studerende, og nogle gange er det en pårørende. Det kan også være en tidligere medarbejder, der har fået et særligt bånd til de unge på stedet.

Hvordan frivillighed tænkes ind, afhænger af det konkrete tilbud og behovene de, der bor på stedet. Frivillige kræfter skal således tænkes med på den måde, som det giver mening for de unge, da det er deres liv og bolig, som de frivillige inviteres indenfor i. Nogle steder ser man, at et aktivt lokalsamfund tager del i livet på institutionen – på botilbuddet Stenhøj THY i Vesløs er der fx et tæt samarbejde mellem institutionen og Vesløs Håndværker- og Borgerforening.

Frivillige kan noget helt særligt

Erfaringer fra Jysk Børneforsorg/Fredehjem peger på, at frivillige kræfter kan noget særligt ift. at hjælpe med at understøtte gode fællesskaber og værdibårne miljøer med fokus på social bæredygtighed, faglighed, fællesskab og tillidsfulde relationer.

Ønsket om at være noget særligt for et andet menneske driver de frivillige og er med til at understøtte tilværelsen for mennesker i udsatte positioner. Erfaringerne peger ligeledes på, at der er noget særligt i den relation, som frivillige kan etablere til dem, der modtager deres støtte. Det, at et menneske vælger at bruge sin fritid på at give lidt af sig selv af egen fri vilje og uden betaling er betydningsfuldt ift., hvordan en relation kan blive.

Hør Knud fortælle om at være frivillig på Havredal Praktiske Uddannelser, som også er et selvejende tilbud tilknyttet Jysk Børneforsorg/Fredehjem.