Skip to content

Botræning & Fritidsliv

De fysiske rammer for botilbuddet er lejligheder centralt beliggende i Sindal og tæt ved Bistro SunshineFood, hvor der er fællesfaciliteter og nem adgang til personale. Her kan der bl.a. arbejdes med udvikling af de sociale kompetencer og med botræning, så de unge kan styrke deres ADL-kompetencer. Personalet vil være uddannede med relevant, høj og specialiseret faglighed.

For at styrke de unges deltagelse i samfundslivet, er det oplagt at etablere samarbejde med lokale foreninger og NGO’er, der kan tilbyde fritidsaktiviteter, klubaftener osv. i de unges fritid. Gode fritidsinteresser skaber meningsfuldhed og sociale netværk, som understøtter individets trivsel og glæde i tilværelsen og modvirker ensomhed.

Flere af institutionerne tilknyttet JBF har gode erfaringer med at samarbejde med andre foreninger og organisationer om fritidsaktiviteter.

Botræningen er rettet mod at udvikle selvstændighed og omfatter bl.a.

 • Klare hverdagens praktiske gøremål, fx. indkøb, madlavning, rengøring og tøjvask
 • Forstå og styre sin økonomi
 • Kontakten til myndigheder og offentlige instanser
 • Fysisk og psykisk robusthed
 • Sund kost og motion
 • Passe et arbejde
 • Selvforståelse og strategier til mestring af udfordringer
 • Døgnrytme
 • Personlig hygiejne
 • Et givende og meningsfuldt fritidsliv
 • Sociale udvikling, herunder at skabe sig blivende netværk.
 • Transportere sig